https://www.high-endrolex.com/15
https://www.high-endrolex.com/15
https://www.high-endrolex.com/15
Polityka prywatności - kwiaciarnia Bielsko, poczta kwiatowa Bielsko-Bia?a, pami?tki z Bielska

... Proszę czekać ...

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez odwiedzającego (zwanego dalej Użytkownikiem) stronę internetową www.wysylamykwiaty.pl. (zwaną dalej: Serwisem) w związku z korzystaniem przez niego z usług oferowanych przez ten Serwis.

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest firma Studio Kwiatowe Agata Salih. z siedzibą w Bielsko-Biała (43-300), ul. Wzgórze 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 547-126-90-98 (zwany dalej: Administratorem).

 

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez Użytkowników Serwisu dane osobowe, w celach:

 

 1. udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

 

 1. dostarczenia produktów zakupionych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, w zakresie:
 • imię i nazwisko (płatnik / odbiorca)
 • adres e-mail (płatnik / odbiorca)
 • numer telefonu (płatnik / odbiorca)
 • adres zamieszkania (płatnik)
 • adres dostarczenia przesyłki (odbiorca)

 

 1. wystawieniu faktury za wykonane usługi lub dostarczone produkty / towary, w zakresie:
 • imię i nazwisko
 • adres siedziby firmy / adres zamieszkania
 • numer NIP

 

 1. dostarczania Użytkownikom zamówionego biuletynu za pośrednictwem poczty elektronicznej "Newsletter", w zakresie:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail

 

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

 

 1. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd Użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu.

 

 1. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej Użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email wysyłając wiadomość na adres: studio@wysylamykwiaty.pl

 

 1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach na stronie Serwisu,
 • poprzez gromadzenie plików "cookies"

 

 1. Przy pierwszej wizycie na stronie Serwisu Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie Użytkownik akceptuje stosowanie  plików cookies w Serwisie. Brak zmiany ustawień obsługi cookies w przeglądrce internetowej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies.

 

 1. Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

 

 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików "cookies":
 • sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
 • stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

 

 1. Serwis korzysta z aplikacji zewnętrznych (kody JavaScript), które mogą instalować własne pliki cookies w następujących celach:
 • uruchomienia lub przyśpieszenia niektórych funkcji Serwisu
 • prowadzenia statystyk odwiedzin.

 

 1. Szczegółowe informacji na temat używanych w Serwisie plików cookies znajdują się w odrębnym dokumencie pod adresem www.wysylamykwiaty.pl/polityka-cookies.html

 

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności Serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani w sposób widoczny i zrozumiały.
   

wykonanie:

https://www.high-endrolex.com/15