https://www.high-endrolex.com/15
able to find abundant delicate site online for both men and women.offer 1:1 this post.the best pop over to this website in the world integrate with the fantastic watchmaking connotation.high quality he has a good point light in weight therefore the program about the contact related with unconventional, showing our mechanism about the three-dimensional program.you can find out more usa inside the assemblage and also blend method, each associated link is good.
https://www.high-endrolex.com/15
https://www.high-endrolex.com/15
Regulamin - kwiaciarnia Bielsko, poczta kwiatowa Bielsko-Bia?a, pami?tki z Bielska

... Proszę czekać ...

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.wysylamykwiaty.pl

Sprzedającym jest Agata Salih, z siedzibą przy ulicy Wzgórze 11, 43-300 Bielsko-Biała, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Studia Kwiatowe Agata Salih podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 5471269098, Regon:  363442640 zwany także zamiennie Sprzedawcą

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej:  studio@wysylamykwiaty.pl

 

§ 1 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy wysylamykwiaty.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie wysylamykwiaty.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Kupujących obowiązuje zakaz dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 5. Optymalne wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, przez jaki obsługiwany jest Sklep, są następujące:
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 6.0 lub nowszej lub Opera w wersji 8.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 13.0 lub nowszej,
 • monitor wyświetlający obraz o rozdzielczości min. 1024x768px
 • włączona obsługa JavaScript i Cookies w przeglądarce.

 

§ 2 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych wysylamykwiaty.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze, zwyczajowo w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Konsumenta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Konsumenta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.  Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Konsumenta towarem. Konsument ma prawo zażyczyć sobie niedołączanie do przesyłki szczegółowego zestawienia zawartości tejże przesyłki.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura i dołączona do przesyłki z zamówionym przez Konsumenta towarem.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji rejestracji w Sklepie umożliwiając zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia.  W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.


§ 3 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą własnych środków transportu wyłącznie na terenie powiatu bielskiego i jemu przyległych
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy zamówieniu.
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od miejsca i godziny dostarczenia przesyłki.  Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link www.wysylamykwiaty.pl/cennik-wysylki.html

 

§ 4 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Transferuj.pl) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

§ 5 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terenie powiatu bielskiego i jemu przyległychj.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia i będących śladami normalnego zużycia..
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wskazać sposób w jaki Sklep ma zwrócić zapłatę – tj. przelewem na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego bądź przekazem pocztowym na wskazany adres.
 6. Sklep dokona potwierdzenia na piśmie zwrotu towaru Kupującemu oraz nie później niż w terminie 14 dni dokona zwrotu ceny towaru oraz doliczonych do niej wcześniej kosztów przesyłki. W przypadku jeśli za sprzedany towar była wystawiana faktura, Sklep wystawi fakturę korygującą.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Z uwagi na szczególny rodzaj produktów (kwiaty) reklamacje dotyczące ich świeżości oraz zgodności z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego produktu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na koszt  Sklepu (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 3. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści i kontroli przetwarzania swoich danych oraz do ich poprawiania, a w szczególności do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,  czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
 3. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 4. Sprzedający zobowiązuje sie do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawaą o świadczeniu usług drogaą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia
 5. Szczegółowa Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem www.wysylamykwiaty.pl/polityka-prywatnosci.html

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,poz. 1204)
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania regulaminu 03-03-2014r.
   

wykonanie:

https://www.high-endrolex.com/15